William Shakespeare

William Shakespeare

En av världslitteraturens största författare

William Shakespeares 154 Sonetter räknas till världslitteraturens främsta kärlekslyrik, här i tolkning av Lena R.Nilsson.

Dessa 154 sonetter är de mest personliga och självutlämnande texter som författaren skrivit. De tillkom under högrenässansens blomstringstid i England på 1590-talet och berör känslor som förälskelse, kärlek, svartsjuka, svek, sorg, bitterhet och försoning. De vänder sig både till en ung adelsman och en mörk gåtfull älskarinna (vilkas identiteter ännu gäckar forskarna). Sonetterna tar upp livsvillkor som tid och död, glömska och förgängelse. Som motkraft och besvärjelse finns dikten, kärleken och en livgivande natur.

Här som pocketutgåva.