Pelle Strindlund

Djurrättsaktivist, med fängelsedom som följd

Djurrätt och socialism (fakta): Detta är den första boken i sitt slag i Sverige, som tar upp beröringspunkterna mellan dessa två folkrörelser - socialism och djurrättsaktivism.