Mats Sjölin

Om varvsindustrin i Göteborg

Är författare till boken Varvsindustrin för- och nackdelar som gavs ut 2004.

Hos Lindelöws Bokförlag har Mats Sjölin också varit redaktör för faktaboken kring Göteborgs expanderande befolkning som bygger på behovet av ny arbetskraft och att flyktingar har sökt sig till staden. Boken heter De många kulturernas betydelse.