Ingrid Segerstedt Wiberg

Ingrid Segerstedt Wiberg

En livslång kamp till flyktingars farsvar

Ingrid Segerstedt Wiberg (1911-2010) skrev ett trettiotal böcker och fick många utmärkelser och priser under sitt långa liv. Hon har själv varit med och tagit initiativ till Stiftelsen Torgny Segerstedts minne, med verksamhet i hennes fars anda. 

”Vi är skyldiga gömmarna stort tack för deras mod att försvara de svagaste idag i Sverige och i synnerhet för att de för de barns talan som blivit krigens och förföljarnas offer”, skriver Ingrid Segerstedt i sin bok Gömmarna. Den bok som Lindelöws givit ut av författaren. 

1996 fick hon Föreningen Ordfronts demokratipris: ”Till Ingrid Segerstedt Wiberg för hennes outtröttliga och varmhjärtatde kamp mot främlingsfientlighet och rasism”.

Gömmarna (fakta): "Gömmarna" är en utmanande bok, författarens personliga vittnesmål om en insiktsfull och självuppoffrande grupp människor.