Rafik Saber

Rafik Saber

Författaren kom till Sverige 1989

På Lindelöws Bokförlag har denna författare från Kurdistan givit ut diktboken Istidens epok. Han har blivit översatt till engelska, franska, arabiska, persiska och här till svenska. Detta är ett urval dikter som tar sin början i 1970-talet.

 

Istidens epok (poesi): Precis som Majakovski ropar Rafik Saber för full hals ut sin politiska och universella smärta.