Karin Ruuth-Bäcker

Karin Ruuth-Bäcker

Lång arbetserfarenhet i Afrika

Fil. mag. Karin Ruuth-Bäcker har under en trettioårsperiod arbetat med olika utvecklingsprojekt för SIDA och FN i ett tiotal afrikanska länder. Hon blev väl förtrogen med den afrikanska vardagen och skaffade sig under denna tid en bred kunskap om kontinentens mångskiftande litteratur.

Bakom maskerna är en lättillgänglig introduktion till den afrikanska skönlitteraturen söder om Sahara. Boken är en uppföljning av författarens En litterär resa genom det svarta Afrika som publicerades 1981 av Nordiska Afrikainstitutet.

PORTRÄTTFOTO: MATS BÄCKER

Bakom maskerna (fakta): I Bakom maskerna presenterar Karin Ruuth-Bäcker spännande afrikanska författare och böcker från arton länder.