Nina Quist

Nina Quist

Frilansskribent och copywriter

Nina Quist, född 1981, är verksam som frilansskribent och copywriter. Hon är bosatt i Malmö och har studier i statsvetenskap, journalistik, språk och humaniora i bagaget. Hon har en egen blogg, gå gärna in på den, se länk nedan. Diktsamlingen Glasvingar, som kommer ut våren 2015, är hennes litterära debut.

FOTO: CAROLINE L JACOBSEN

 

Glasvingar (poesi): Glasvingar är en samling dikter om kärlek. En kärlek som ömsom förför, ömsom förgör. Detta är en debutbok.