Margaret Mazzantini

Margaret Mazzantini

Är översatt till ett 30-tal språk

Margaret Mazzantini är född i Dublin 1961, bor nu i Rom med man och fyra barn. Hennes mor är irländska och fadern italienare. Med Zinkbaljandebuterade hon 1994 och den följdes av Rör dig inte. Hennes roman Twice Born filmatiserades 2012. Havet i gryningen är hennes sjätte och senaste bok. Hon har tilldelats en rad priser och finns översatt till ett trettiotal språk.

FOTO: LUIS RUBINO BARRIO

Havet i gryningen (roman): Lampedusa har en huvudroll i den här romanen. Båtflyktingar förliser i havet mellan Libyen och Italien. Författaren är italienska.