Ahmad Mahmoud

Ahmad Mahmoud

Ett betongghetto skildrat innifrån

Ahmad Mahmoud är medveten om problematiken med att beskriva en invandrarkultur. Men han gör det inifrån, och var själv länge en del av det segregerade samhället:

– De flesta invandrare i Danmark tillhör inte den kultur jag beskriver här. Jag hoppas och ber att min beskrivning inte ska missbrukas för att skapa mer fiendskap och splittring. Mitt syfte är snarare att upplysa och nyansera den debatt som nu hårdnar alltmer, så att vi kan börja reagera på verkligheten i stället för på personliga åsikter och ömsesidig misstro.

Självbiografin Om att överleva: ett vittnesmål om hedersvåld och förtryckges ut i november 2016, översatt från danska av Irene Elmerot.

PORTRÄTTFOTO: PER FLEDELIUS

Om att överleva (självbiografi): För att kunna föra en debatt utifrån fakta om en verklig vardag så beskriver boken öppet även negativa sidor i släkt- och familjekulturen.