Gunnar Källström

Gunnar Källström

Romandebut av erfaren folkmusiker

Gunnar Källström, född 1967, växte upp i Jönköping. Han blev tidigt musiker, har spelat folkmusik i flera konstellationer, skrivit många texter till egen musik och hittills givit ut åtta skivor i eget namn. Nu gör han sin prosadebut med romanen Säg att du älskar mig, tre gånger

Romandebuten, "Säg att du älskar mig, tre gånger", är nominerad av Studieförbundet Vuxenskolan till 2017 års Författarpris. Pristagaren presenteras på bokmässan i Göteborg i september. Vinnaren får då prissumman 50.000 kronor.

Så här säger Gunnar Källström själv om boken:

”För drygt ett år sedan blev jag sängliggande i en mystisk lungsjukdom. I flera månader var det enda jag kunde göra att skriva. Boken höll mig sysselsatt och gjorde mina febriga dagar meningsfulla. Just febern, tror jag, hjälpte mig in i romanens dubbelvärld och den långa tråkigheten satte hjärnan i spinn. Nu är jag återställd och har fått smak för längre berättande texter.”

FOTO: Håkan Ivarsson

Säg att du älskar mig, tre gånger (roman): Denna berättelse och dess resonansbotten under barndoms- och tonåren ger som vuxen Gunnar Källström positiv kraft som ofta gläder andra med både musik och skådespeleri.