Peter Jansson

Peter Jansson

Psykoanalytiker och psykoterapeut 

Peter Jansson är civilingenjör i elektroteknik, filosof, legitimerad psykoterapeut och privatpraktiserande psykoanalytiker i Göteborg. "Själens krypta: En essä om Karin Boyes självbiografiska roman Kris" är hans bokdebut.

Boken "Filmens spelrums" inledande förord har Peter Jansson också skrivit. Har har kallat förordet för: Jämlikhetens filmpoesi - att glänta på porten till Jacques Rancières "Filmens spelrum".

Han har också medverkat i tre antologier: 
* "Vad finns bakom draperiet”, Georg Klein (red), Nya tankar om kreativitet och flow (2012).
* ”Some Reflections on Caravaggio’s Religious Art based on The Conversion of St Paul and The Crucifixion of St Peter”, Maj-Britt Andersson (red), New Caravaggio. Pappers presented at the international conferences in Uppsala and Rome 2013 (2016).
* ”E.M. Cioran och exilen”, Johannes Nordholm (red), Exilens språk – texter (2016).