Skriver flera förord

Göran Greider

FÖRORD

Hos Lindelöws:

Medverkar med ett förord i nyutgivningen av Fabriksmänniskan x 2, av Erik Johansson.

Medverkar med ett förord i faktaboken Djurrätt och socialism, av Toivo Jokkala och Pelle Strindlund.

+ en specialskriven dikt till antologin Välfärdslandet? 1994.