Deane William Ferm

Befrielseteolog från USA

Författaren är en erfaren och beläst amerikansk teolog, med befrielseteologi som specialitet. Eller befrielseteologier i pluralism, som han hellre vill namnge termen, "Liberation Theologies".

Hos Lindelöws:
På de fattigas sida: befrielseteologier i Asien, Afrika och Latinamerika (fakta): Detta är den enda översikt som finns på svenska om befrielseteologins många lärofäder och olika infallsvinklar på ett ämne som är större än många tänker på.