Två nya Boye-böcker

2017-11-15
Två nya Boyeböcker presenteras

Karin Boye

PETER JANSSON har skrivit en essäbok om Karin Boyes självbiografiska roman KRIS. Det är hennes tredje roman, som kom ut 1934, och den handlar om hennes inre kris när hon står på tröskeln till vuxenlivet. Hon känner sitt uppvaknande av homosexualiteten, ifrågasätter kyrkans traditionella Gud och är kritisk till auktoriteter. Peter Jansson menar i boken SJÄLENS KRYPTA att denna kris blir oförlöst och hon kämpar med sin självmordstankar ända fram till sin för tidiga död 1941.

KRIS, Karin Boyes egen bok ges samtidigt ut i nyutgåva och presenterras här på Stadsbiblioteket måndagen den 4 december klockan 18. Romanen rymmer också en hel del extramaterial, både brev och dikter som Karin Boye själv skrev, och texter av Lennar Koskinen, Birgitta Holm och Harry Martinson.

2017-11-15

Trappscenen i Göteborg

Två nya Boyeböcker presenteras
2017-11-01

Bokstödet

Gå med i BokStödet. Börja med att välja en gratisbok.