Lindelöws Bokförlag

Författare

Panait Istrati

Klassisk författare född i Rumänien

Panait Istrati (1884-1935) växte upp med sin ensamstående mor Zojta, tvätterskan. När han var 32 år träffade han henne för sista gången i deras hemstad Braila i Rumänien, intill Donaus utlopp i Svarta havet. När Panait Istrati begravdes i den rumänska huvudstaden Bukarest 51 år gammal, flyttades moderns stoft dit så att de kunde vila i samma grav. Deras relation är en viktig del i denna roman - Michail.

Panait bodde med sin mor i de fattiga kvarteren. Författaren Panait Istratis far var tobakssmugglare. Han flyttade hem till Grekland strax efter sonen födelse. Han gick fyra år i rumänsk folkskola. Efter skolgången tog han tillfälliga arbeten, blev efter hand byggnadsmålare, och luffade också runt på lansbygden.

Som tjugoåring var han en av dem som bildade en fackförening i Brailas hamn. Samtidigt arbetade han som självlärd journalist. Drygt 30 år gammal lär han sig franska.

När han är 40 debuterar han med romanen Kyra Kyralina i Frankrike. Under en författarresa i Sovjetunionen 1927 tar han avstånd från kommunismen, när han ser att kollegor deporteras och avrättas. Som sanningsvittne hemma i Paris motarbetas de ansträngningar han gör för att väcka opinion. Han avlider i tuberkulos i Rumänien 1935.


Michail
Panait Istrati

Panait Istrati tillhör de klassiska författarna. Han är född i Rumänien, och flera av hans andra böcker gavs för första gången ut i Sverige på 1970-talet.

 Pris: 120 :- 


Titel, Författare, ISBN

Bli medlem. En gratis bok på köpet. Gå in på BOKSTÖDET här på förlagets hemsida.

 

Mer information om förlagets egen bokklubb.Titta in på:

www.folkboken.se

Om du vill skicka in ett MANUS, gå in på fliken "Om förlaget" ovan och läsa mer.