Lindelöws Bokförlag

Författare

Rafik Saber

Introduktion av en kurdisk författare

Rafík Saber flyttade till Sverige 1989. Han är chefredaktör för den kurdiska kulturtidskriften Rabun. Nu debuterar han på svenska med den översatta diktsamlingen Istidens epok.

Istidens epok är ett urval dikter från hans fem mest centrala poesisamlingar, skrivna i Irak, Bulgarien och Sverige.

Hittills har han på kurdiska publicerat nio diktsamlingar och flera essäsamlingar. Han har tidigare blivit översatt till engelska, franska, arabiska och persiska.

Rafík Saber föddes i södra Kurdistan, i den irakiska delen av Kurdistan, 1950. 1974 tog han examen, ”Degree of Bachelor of Arts”, på Bagdads universitet. Vid sidan av sitt författarskap arbetade han på en kulturtidskrift. När denna förbjöds 1979 av de irakiska säkerhetsmyndigheterna flydde han hals över huvud från Irak. Flera av hans kollegor arresterades.

Senare slog han sig ner i Sofia i Bulgarien. Hela tiden fortsatte han att skriva. Förutom poesi och essäer skrev han på sin doktorsavhandling. Den handlar om kulturens roll i det kurdiska medvetandets uppbyggnad och blev klar 1987.
Rafík Saber tillhör den generation kurdiska poeter som gjorde sin debut på 70-talet. Mest påverkades de av traditionenen av surrealism. Senare har också andra influenser kommit in i bilden.


Istidens epok
Rafik Saber

Precis som Majakovski ropar Rafik Saber för full hals ut sin politiska och universella smärta.

 Pris: 120 :- 


Titel, Författare, ISBN

Bli medlem. En gratis bok på köpet. Gå in på BOKSTÖDET här på förlagets hemsida.

 

Mer information om förlagets egen bokklubb.Titta in på:

www.folkboken.se

Om du vill skicka in ett MANUS, gå in på fliken "Om förlaget" ovan och läsa mer.