Lindelöws Bokförlag

Klassisk läsning under Corona

Lindelöws har under alla år lyft fram olika klassiska författare. Här under finns några av dessa. Den fysiska boken får vi hoppas står sig i den moderna konkurrensen. Under denna väldigt speciella tid med corona-virus som ett hot, med betydligt mer tid hemma, så finns den fysiska boken som en möjlighet. KARIN BOYE skrev noveller och romaner, flertalet av dessa uppmärksammas inte. Hennes dikter och förstås framtidsvisionen KALLOCAIN läses ständigt, men inte novellurvalet i SNÄCKORS SORL och de båda andra romanerna ASTARTE och KRIS.

 

JOSEPH CONRAD är en skrämmande njutning med sin roman MÖRKRETS HJÄRTA, här i nyöversättning av den nyss bortgångne Einar Heckscher

 

Han har också nyöversatt JOHN STEINBECKS roliga och engagerande roman DET STORA KALASET. Och uppföljaren EN UNDERBAR TORSDAG. Sedan nyöversatte Hans Berggren BUSS PÅ VILLOVÄGAR.

 

Upptäck gärna någon av de nya titlarna som presenteras på fliken till vänster, "Kommer snart". Två översatta romaner, en svensk, en tankebok, en om Svenska 70-talsmöbler och True crime.2020-03-20